Iedere 2e woensdag van de maand zitten de gebiedsambtenaren van Vorden, Kranenburg, Vierakker, Wichmond weer voor u klaar aan de gezellige tafel bij Van Sinckel. Van half 2 tot half 4 bent u van harte welkom op hun spreekuur. Ook Vordens Belang schuift iedere maand aan.

Gebiedsambtenaren Bronckhorst Noord

Wat doen de gebiedsambtenaren? De gemeente zegt hierover: “Inwoners en organisaties in Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als we van inwoners uit een kern weten wat ze willen en kunnen en hen dan kunnen helpen om initiatieven te ontwikkelen.

Een aantal van onze medewerkers, we noemen hen gebiedsambtenaren, heeft daarom als extra taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen u als sparringspartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben vervullen wij die natuurlijk.

Dus…durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u! Bijvoorbeeld als u:

  • ideeën heeft voor uw woonomgeving, maar niet weet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken
  • iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit
  • wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken

Meer informatie vindt u op deze pagina van de gemeente Bronckhorst.

Vordens Belang

Ook Vordens Belang is iedere 2e woensdag van de maand aanwezig bij Van Sinckel, gelijktijdig met de gebiedsambtenaren. Vordens Belang is onze lokale dorpsbelangenorganisatie. Zij behartigt de gezamenlijke belangen van de bewoners van een buurt, kern of dorp.

Zo waren ze de afgelopen maanden bijvoorbeeld betrokken bij het wel en wee van de 200 jaar oude kastanjeboom (zie foto) in het centrum van het dorp. Besloten werd om de boom in schijven te zagen en deze schijven te verkopen (om te gebruiken als tafelblad, kaasplankje of wat anders). Zo konden Vordenaren een stukje dorpsgeschiedenis kopen en werd met de opbrengst een lokaal goed doel gesteund.

Deze stukjes geschiedenis (op de foto ziet u enkele stukken kastanjehout waarvan kaarsenhouders zijn gemaakt) zijn bij ons in de winkel te koop via deelnemer anmata.store.

Meer informatie over Vordens Belang vindt u op hun Facebookpagina.