In 2015 ontstond er bij het Vordens Ondernemerscaf√© (het VOC) zorgen over de toenemende leegstand van winkelpanden in Vorden. Daarop werd een stuurgroep opgericht om nieuwe initiatieven te ontwikkelen om die leegstand tegen te gaan. E√©n van die initiatieven was ‘Van Sinckel’.

Met Van Sinckel wilden initiatiefnemers Martien Pater en Riske Legtenberg-Lourens niet alleen de leegstand in het dorp verminderen, maar ook het centrum levendig en actief houden.

Hoe? Door ondernemers uit de regio een plek te bieden waar ze ondersteuning kunnen krijgen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten en/of het verkopen van hun producten.

Die plek werd de winkel ‘Van Sinckel’, een commercieel interessante plek waar ondernemers ruimte kunnen huren tegen een redelijke huurprijs. Dit is mogelijk omdat ‘Van Sinckel’, inmiddels een stichting, haar doelstellingen nastreeft zonder winstbejag.

Ons profiel

De winkel zet in op een kwalitatief maar goed betaalbaar segment. Het aanbod is veelal streekgebonden. Het betreft hier zowel food als non-food producten, ambachten en kunst. Er wordt gestreefd naar een aanbod van producten met een toegevoegde waarde binnen het aanbod van Vorden.

Onze organisatie

De stichting heeft een bestuur, het bestuur is eindverantwoordelijk. De manager is verantwoordelijk voor alle operationele zaken. De stichting heeft als doel het verminderen van de leegstand in Vorden en de vitaliteit van de kern te behouden. We besteden veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere werkervaringsplekken te bieden.

Van Sinckel
Dorpsstraat 15B
7251 BA Vorden
Tel. 06 405 69 937

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag:
10-17 uur

Volg ons op Facebook