In 2015 ontstond er bij het Vordens Ondernemerscafé (het VOC) zorgen over de toenemende leegstand van winkelpanden in Vorden. Daarop werd een stuurgroep opgericht om nieuwe initiatieven te ontwikkelen om die leegstand tegen te gaan. Eén van die initiatieven was ‘Van Sinckel’.

Met Van Sinckel wilden initiatiefnemers Martien Pater en Riske Legtenberg-Lourens niet alleen de leegstand in het dorp verminderen, maar ook het centrum levendig en actief houden vóór en dóór ondernemers.

Hoe? Door ondernemers uit de regio een plek te bieden waar ze ondersteuning kunnen krijgen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten en/of het verkopen van hun producten.

Die plek werd de winkel ‘Van Sinckel’, een commercieel interessante plek waar ondernemers ruimte kunnen huren tegen tegen een redelijke huurprijs. Dit is mogelijk omdat ‘Van Sinckel’, inmiddels een stichting, haar doelstellingen nastreeft zonder winstbejag.

Ons profiel

De winkel zet in op een hoger maar goed betaalbaar segment. Het aanbod is veelal streekgebonden. Het betreft hier zowel food als non-food producten, ambachten en kunst. Er wordt gestreefd naar een doelgroep die hun wekelijkse gang naar de winkel weten te vinden omdat er een aanbod is van producten met een toegevoegde waarde binnen het aanbod van Vorden.

Daarnaast wordt het assortiment ingezet op het publiek dat winkelt om rond te kijken, informatie wil verkrijgen en bijzondere ambachten die te zien zijn in Vorden wil ontdekken. Denk hierbij aan toeristen.

Onze organisatie

De stichting heeft een bestuur, het bestuur is eindverantwoordelijk. De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor alle operationele zaken. De bedrijfsleider legt verantwoording af aan het bestuur. De deelnemers vallen onder de bedrijfsleider en ontlenen hun rechten en plichten uit de afgesloten huurovereenkomst. Elke deelnemer sluit een huurovereenkomst af met de stichting. Naast de bedrijfsleider zijn er invalkrachten voor een goede continuïteit van de bedrijfsvoering. Invalkrachten kunnen zowel op vrijwillige basis als op contractbasis ingezet worden. Vrijwilligers zijn er om specifieke taken uit te voeren of om te ondersteunen in de bedrijfsvoering.